Shop bao cao su Chắc Nịch

BAO CAO SU CHẮC NỊCH sắp khai trương chi nhánh thứ 7 tại đường 3 tháng 2 . TP.HCM, dự kiến khai trương vào ngày 1/07/2016